Prześpij się z tym…

Prześpij się z tym…

Kiedy jesteśmy niewyspani, możemy podejmować ryzykowne decyzje – ostrzegają amerykańscy naukowcy. Wyniki swoich badań opisali na łamach pisma „Journal of Neuroscience”.

Badacze z Duke University (USA) zaobserwowali – przy użyciu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) – że już jedna nieprzespana noc zwiększa aktywność tych regionów mózgu, które odpowiadają za pozytywną ocenę sytuacji i skutków własnego postępowania i jednocześnie zmniejsza aktywność regionów, które warunkują negatywne przewidywanie skutków naszego zachowania.

W projekcie wzięło udział 29 zdrowych ochotników, średnia ich wieku wynosiła 22 lata. Zadaniem uczestników było podejmowanie decyzji finansowych o 8 rano po normalnie przespanej nocy i później o 6 rano po nieprzespanej nocy. Ich mózgi poddawano badaniu fMRI.

Kiedy uczestnicy byli niewyspani, często podejmowali ryzykowne decyzje podczas dokonywania wyboru strategii gry pieniężnej i rzadziej byli ostrożni.

Już wcześniej dowiedziono, że brak odpowiedniej ilości snu upośledza naszą zdolność do podejmowania decyzji. Do tej pory przyjmowano, że jest to skutek upośledzenia procesów podtrzymywania uwagi i pamięci oraz integracji sygnałów dotyczących otoczenia.

Naukowcy z Duke University po raz pierwszy wykazali, że pozbawienie snu może zmienić sposób, w jaki mózg ocenia ryzyko – niezależnie od procesów uwagi i pamięci. Badacze dowiedli również, że niewyspanie zwiększa naszą wrażliwość na potencjalną nagrodę i zmniejsza zdolność do przewidywania negatywnych konsekwencji naszego postępowania.

Naukowcy zwracają uwagę, że lekarze po długich godzinach dyżuru nocnego często popełniają pomyłki, co może być skutkiem zaobserwowanego mechanizmu.

Autorzy artykułu przekonują też, że mechanizm ten wykorzystują właściciele kasyn, którzy dodatkowo stosują rozmaite sztuczki mające uśpić czujność graczy – zapewniają darmowy alkohol, włączają migające światła, zamieniają prawdziwe pieniądze na żetony lub karty kredytowe. Niewyspanie powoduje, że hazard staje się jeszcze bardziej atrakcyjny i wciągający, a postrzeganie ryzyka jest znacząco zaburzone – tłumaczą naukowcy.

Żródło: www.deon.pl